Pwy Ydym Ni

IMG-20190326-WA0000.jpg

Nia Wyn Jones

Nia yw sylfaenydd a chydberchennog Nia Wyn Interiors. Mae hi wedi treulio llawer o flynyddoedd yn gweithio gyda chleientiaid ar draws Ynys Môn a Gwynedd, gan eu helpu i wella eu cartrefi gyda llenni, bleinds a dodrefn meddal eraill o ansawdd, a'u temtio gyda dodrefn ac ategolion cartref hynafol a 'fintej' cain ac unigol. Mae agwedd gyfeillgar ac ymarferol Nia yn helpu ein cleientiaid i gyflawni eu cynlluniau, a llawer iawn mwy na hynny hefyd.

IMG_0222.jpg

Trese Rowe

'Hogan o Fôn' sy'n siarad Cymraeg ac sydd wedi dychwelyd i'r ynys ar ôl byw yn Lloegr a gweithio'n rhyngwladol ers dros 25 mlynedd. Ar ôl sefydlu a rhedeg busnes ymgynghori a hyfforddi, mae Trese yn dod â'i sgiliau masnachol i Nia Wyn Interiors Ltd. Mae'r arbenigedd hwn, ynghyd â'i hangerdd am gynllunio mewnol a'i phrofiad helaeth o ailwampio cartrefi yn helpu ein cleientiaid i wireddu eu cynlluniau.